Odtěžení nánosů v korytě Vltavy
na nesplavném úseku pod VD Klecany

Odtěžení nánosů v korytě Vltavy pod VD Klecany
Odtěžení nánosů v korytě Vltavy pod VD Klecany
Odtěžení nánosů v korytě Vltavy pod VD Klecany