VD České Kopisty – prohrábka Dolního plavebního kanálu

VD České Kopisty – prohrábka Dolního plavebního kanálu