Politika jakosti a životního prostředí společnosti HYDROSERVIS CZ s.r.o.

Politikou naší společnosti, založené v roce 2000, je poskytovat služby, které budou trvale uspokojovat požadavky a potřeby našich objednatelů.
Hlavní těžiště činnosti spočívá v provádění staveb, jejich změn a odstraňování a to zejména práce v oboru vodohospodářské výstavby – práce na vodních tocích a na přechodech říčních toků inženýrskými sítěmi s využitím technologie obojživelného dozeru Komatsu.

Při realizaci našich zakázek zajišťujeme práce spojené s výstavbou a zkouškami:

Usilujeme, aby veškeré námi prováděné práce a služby svou kvalitou odpovídaly zamýšlenému účelu a splňovaly všechny požadavky objednatelů na jakost a životní prostředí.

Vedení společnosti a všichni zaměstnanci se zavazují k tomu, že poskytnou účinnou pomoc při zlepšování systému jakosti a životního prostředí, především důsledným prosazováním zásad vyjmenovaných v této politice.


V Hradci Králové dne 9.7.2009
Tomáš Ambrož, Pavel Mareček
jednatelé