Technicky zajímavé stavby provedené firmou HYDROSERVIS CZ s.r.o. Hradec Králové:

1. Odstraňování nánosů, odstraňování povodňových škod: Firma HYDROSERVIS CZ s.r.o. Hradec Králové se podílela na odstraňování povodňových škod způsobených zejména velkou vodou v r. 2002

 • Odstranění nánosů – Berounka řkm 0 - 8
 • Odstranění nánosů na Berounce v Řevnicích řkm 20,3 – 20,8
 • Těžba nánosů z Berounku v Černošicích
 • Malše České Budějovice – oprava koryta Foto
 • Lužnice Sezimovo Ústí – jez Veselý – odstranění nánosů
 • Vltava - Odstranění nánosů ve zdrži jezu Vraňany
 • Odstranění nánosů ve zdrži jezu Miřejovice
 • Odstranění nánosů ve zdrži jezu Klecany
 • Odtěžení nánosů v korytě Vltavy na nesplavném úseku pod VD Klecany Foto
 • Odstranění nánosů ve zdrži Šítkovského jezu
 • Odstranění nánosů ve zdrži jezu Modřany Foto
 • Odstranění nánosů pod VD Vrané Foto
 • Odstranění nánosů VD Vrané, lokalita Štěchovice
 • Prohrábka DPK Štvanice
 • Labe – Střekov – Hřensko, odstranění nánosů
 • Labe - odstranění nánosů ve zdrži jezu Střekov Foto
 • Labe, zdrž Lovosice - odstranění nánosů
 • Labe, odstranění nánosů ve zdržích Štětí – České Kopisty
 • Lužnice, ř.km. 69,946 - 70,160 Dráchov, odstranění nánosů Foto
 • Černovický potok ř.km. 13 - 13,6, odstranění nánosů
 • Lužnice, Nová Ves ř.km. 144,700 - 146,700
 • Lužnice, Skalice ř.km. 53,900 - 54,200
 • odtěžení nánosů Odra km 3,987 - 11,830 Foto
 • Lužnice ř.km. 39,800 - 40,00, odstranění nánosů z jezové zdrže
 • Vltava ř.km. 11,7 - 12,5, odstranění nánosů, zdrž Vraňany
 • VD Troja - odstranění nánosů pod jezem
 • Lužnice Sezimovo ústí, odtěžení nánosů
 • Lužnice ř.km. 74,7 - 75,2, odstranění nánosů
 • Vltava ř.km 43,40 - 43,70 zdrž Klecany, odstranění nánosů pod ZOO
 • Zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Hněvkovice
 • Dolní Labe, obnova průtočného profilu - kanalizovaný úsek
 • Povodňová škoda Berounka - Dobřichovice
 • Povodňová škoda Berounka - Mokropsy
 • Berounka ř.km 2,6 - 2,7 - odstranění nánosů
 • Jizera, Benátky nad Jizerou - protipovodňová ochrana
 • HPK Roztoky - odstranění nánosů po povodni
 • Labe, Děčín Loubí, odstranění nánosů
 • Vltava ř.km 232,85 - 233,098 - odstranění nánosů

  2. Úprava podjezí:

 • Prohrábka části podjezí VD Střekov
 • Labe – VD Předěřice – čištění podjezí
 • Oprava Helmovského jezu – úprava podjezí Foto
 • Berounka, podjezí Sýkořice
 • VD Vraňany, úprava podjezí

  3. Provádění břehového opevnění

 • Berounka – oprava břehového opevnění a odstranění břehových nánosů Foto
 • Berounka Radotín – oprava břehového opevnění
 • Vltava - úprava plavební úžiny Chvatěruby, úprava záhozu levý břeh
 • Vltava - úprava plavební úžiny Chvatěruby, úprava záhozu laguny
 • Oprava záhozové patky Veltrusy
 • Labe ř.km 739,960 - 740,180 oprava koryta
 • Vltava ř.km 24,00 - 27,00 zdrž Miřejovice - Kocanda

  4. Zemní a opevňovací práce při rekonstrukci jezu a plavebních komor

 • VD Štětí – korekce levého břehu, práce pod vodou a zához
 • VD České Kopisty – prohrábka Horního plavebního kanálu
 • VD České Kopisty – prohrábka Dolního plavebního kanálu Foto
 • VD České Kopisty – dalbové stání dolní – výkop pod pracovní hladinou
 • VD České Kopisty – prohrábka pro dolní dalbové stání
 • Plavební komora České Vrbné, urovnání záhozu

  5. Přístavy, jezera

 • Prohrábka Smíchovského přístavu 1. a 2. etapa
 • Těžba stěrkopísku pod vodou – písník Štěpánov u Olomouce
 • Teplárna Košice, úprava nádrže Foto
 • Revitalizace jezera v rekreační oblasti Rudava-Malé Leváre, Slovensko Foto
 • Ochranný přístav Nymburk - zemní práce pod vodou, opevnění

  6. Demolice mostů – spolupráce dozeru KOMATSU

 • Lysá nad Labem – demolice silničního mostu přes Labe
 • Nižbor most – práce KOMATSU Foto
 • Nižbor most – opevnění pilířů Foto

  7. Shybky

  Pracovníci firmy HYDROSERVIS mají dlouholeté zkušenosti s prováděním shybek v ČR i na Slovensku (vodovodní shybky, kanalizační shybky, horkovodní shybky, plynovodní shybky, kabelové shybky, ropovodní shybky). Firma je schopna provést kompletní dodávku shybek případně se podílet i na technickém řešení říčního přechodu.

 • Vodovodní shybka přes Oslavu – Velké Meziříčí
 • Vodovodní shybka přes Sázavu – Sázava
 • Kabelová shybka přes Vltavu – Komořany
 • Zemní práce pro horkovodní shybku přes Radbuzu v Plzni Foto
 • Kanalizační shybka přes Chrudimku, Pardubice, zemní práce pod vodou a technická výpomoc Foto
 • Přeložka vodovodní shybky Chvatěruby - zemní práce pod vodou
 • Kanalizační shybka Bechyně Zářečí, zemní práce pod vodou a technická výpomoc Foto
 • Vodovodní shybka přes Sázavu, Čtyřkoly
 • 8. Speciální práce s využitím obojživelného dozeru Komatsu

 • Berounka – Roztoky – hráze pro jímku Foto
 • Vranovice – Svratka – oprava stupně
 • Oprava Karlova mostu – ochrana pilířů 8 a 9 – prohrábka Komatsu
 • Dálnice D47 – Hrušov – Bohumín – uložení kameniva do Vizického jezera Foto
 • Odstranění svodidel nad VD Vraňany Foto
 • Experimentální balvanité výhony Děčín (Čertova voda) - zemní práce pod vodou

  9. Opravy koryt vodních toků

 • VD Kostelec nad Labem, oprava koryta
 • Labe, VD Klavary, oprava koryta
 • Nežárka ř.km. 3,830, jez Krkavec - oprava koryta
 • Labe, Kly - oprava koryta
 • Lužnice ř.km. 53,950 - 54,600 - oprava koryta nátrže
 • Lužnice ř.km. 49,950 - 50,300 - oprava koryta nátrže
 • Oprava dna toku v rieke Váh v lokalitě Žilina
 • Otava - Horažďovice - úprava koryta ř.km. 71,210 - 72,285 Foto
 • Labe, Mělník - Hřensko, oprava koryta
 • Labe VD Lobkovice, oprava koryta
 • Nežárka ř.km. 3,65 - 3,900 - oprava koryta, nánosy, opevnění
 • Lužnice ř.km. 72,900 - 74,670 - oprava koryta, nánosy
 • MVE Vraňany - prohrábka řečiště
 • Nežárka ř.km 0,00 - 1,119 - oprava koryta
 • Lužnice řkm 56,850 - 57,00 - oprava koryta
 • Lužnice ř.km 58,200 - 58,300 - oprava koryta
 • Labe ř.km 739,96 - 740,180 - oprava koryta

  10. Splavňování toků, úprava plavební dráhy

 • Vltava - úprava plavební úžiny Chvatěruby
 • Zajištění plavebních hloubek ve zdrži Hluboká nad Vltavou
 • Zajištění plavebních hloubek ve zdrži České Vrbné u Jiráskova mostu
 • Zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Hněvkovice

  11. Spolupráce při výstavbě vodních elektráren

 • MVE Liběchov - zemní práce pod vodou
 • MVE Štětí - zemní práce pod vodou
 • MVE Roudnice nad Labem