PROVÁDĚNÍ STAVEB
HYDROTECHNICKÉ PRÁCE
NA VODNÍCH TOCÍCH A NÁDRŽÍCH
SHYBKY POD VODNÍMI TOKY
ZEMNÍ PRÁCE

V oboru hydrotechnických a zemních prací je firma schopna provádět:

 1. Splavňování toků (odstraňování nánosů, rozšiřování a prohlubování plavební dráhy) obojživelným dozerem KOMATSU do hloubky 7 m pod hladinou vody.
 2. Odstraňování povodňových škod (nánosy, nátrže, překážky v řece).
 3. Budování a likvidace jímek (zemních hrází) v toku, odstraňování překážek v řece (zbytky jezů, pilířů) s využitím obojživelného dozeru KOMATSU.
 4. Úprava dna a břehů při stavbě mostů, urovnání a zpevňování podjezí.
 5. Opevňovací práce na vodních tocích - záhozové patky, záhozy, pohozy, kamenné dlažby a rovnaniny, betonové matrace, opevňování mostních pilířů.
 6. Provedení kompletních shybek pod vodními toky.
 7. Urovnání dna v rekreačních nádržích, úprava a zhotovení pláží.
 8. Čištění vodotečí včetně mýcení křovin a kácení stromů.
 9. Vytváření nových říčních koryt, plavebních kanálů.
 10. Demolice mostů – spolupráce dozeru KOMATSU.
 11. Čištění a budování vodních nádrží.
 12. Těžba štěrkopísku pod hladinou vody v pískovnách.
 13. Měřičské práce na vodních tocích včetně průzkumu potápěčem.
 14. Úpravu skládek, stavbu cest, úpravu hald.
 15. Doprava vozidlem MANN
 16. Zásobování naftou cisternou Mercedes

Tyto práce je firma schopna provádět vlastními mechanismy:

 • čtyřmi obojživelnými dozery KOMATSU D 155W
 • jedním suchozemským dozerem KOMATSU D 155A a jedním
      suchozemským dozerem KOMATSU D65 EX12
 • dalšími dozery DT 75
 • bagrem E304
 • traktorbagrem KOMATSU WB97S
 • vibračním válcem Bomag BW219DH-3
 • strojem Menzi Muck 6000T2
 • vyprošťovacím tankem
 • nákladním vozidlem MANN
 • autocisternou Mercedes.
 • HYDROSERVIS CZ s.r.o.
  Akademika Heyrovského 1178/6
  500 03 Hradec Králové
  tel.: 606/647456, 606/647457
  e-mail: hydroserviscz@seznam.cz
  IČO: 25942778, DIČ: CZ25942778